Skip to content

01.07.09 – Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας PerformanceTechnologiesA.E. της 30/06/2009, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 33 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 98,3% επί του μετοχικού κεφαλαίου. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα ημερησίας διάταξης και ελήφθησαν ομόφωνα οι εξής αποφάσεις:

1. Έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (της εταιρίας και του ομίλου) της χρήσης 2008.

2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (της εταιρίας και του ομίλου) της χρήσης 2008.

3. Έγκριση γιά μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2008.

4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008 και των διαχειριστικών ενεργειών του Δ.Σ. Εταιρίας.

5. Έγκριση αμοιβών και των συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2008 και προέγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2009.

6. Εκλογή τακτικού Ορκτωτού Ελεγκτή της εταιρίας και του ομίλου για το έτος 2009: Εξελέγη ο κ. Δεμέτης Κωνσταντίνος του Βασιλείου (ΑΜ ΣΟΕΛ 10471) και ως αναπληρωματικός ο κ. Σκότης Νομικός του Νικολάου (ΑΜ ΣΟΕΛ 16869) και προ-ενέκρινε την αμοιβή τους.

Στο πλαίσιο των διαφόρων ανακοινώσεων (7ο θέμα) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τους μετόχους της εταιρίας ότι τα Διοικητικά Συμβούλια της εταιρίας και της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας “BRONET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” αποφάσισαν την συγχώνευση των Εταιριών με απορρόφηση της θυγατρικής από την μητρική και προτίθενται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης εντός του 2009.