Επενδυτικές σχέσεις:

Ανακοινώσεις • Οικονομικά Στοιχεία • Πληροφόρηση

Στη σελίδα αυτή μπορείτε (α) να δείτε και να διαβάσετε όλες τις ανακοινώσεις της εταρίας που αφορούν την οικονομική και μετοχική της πορεία, (β) να δείτε μία συνοπτική ταυτότητα της μετοχής μας, (γ) να επικοινωνήσετε μαζί μας για σχετικά θέματα, (δ) και να βρείτε όλα τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία από το 2007 εώς σήμερα.

Ανακοινώσεις:

03.06.2021 – Παρουσίαση Εταιρίας στην ΕΝ.Α

Παρουσίαση Εταιρίας 2021

03.09.2021 – Σχέδιο Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

Σχέδιο Αποφάσεων ΓΣ 09.09.2021

20.08.2021 – Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου

ΕΝΤΥΠΟ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ-09092021

20.08.2021 – Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σχολιασμός Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2020

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 28,9% και ανήλθαν στα 4.385 χιλ. € έναντι των 3.402 χιλ. € το 2019.

11.03.2021 – Γνωστοποίηση Συναλλαγής

Η εταιρεία PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. ανακοινώνει με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ότι κος Διονύσης Χιντζίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος …

Ταυτότητα Μετοχής:

Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου

3.908.990

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.218.132

Αριθμός Μετοχών

4.060.440

Ονομαστική Αξία

0,30 €

Ημ/νία Εισαγωγής στο ΧΑ:

17 Σεπτεμβρίου 2008

Τύπος Μετοχών

Κοινές • Ονομαστικές

Κατηγορία

Εναλλακτική Αγορά

Κλάδος

Τεχνολογία / Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Διοικητικό Συμβούλιο & Επενδυτικές Σχέσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η διαφάνεια και η επικοινωνία είναι θεμελιώδη συστατικά της κουλτούρας μας και είμαστε πάντα στη διάθεση των μετόχων για οτιδήποτε θέλουν να ρωτήσουν.

Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων:
Δήμητρα Κοντού

Δημήτρης Παπαντωνίου

Πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης

Διονύσης Χιντζίδης

Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Ανδρέας Τσαγκάρης

CTO & Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Ανδρέας Κιαγιάς

CFO - Μέλος Δ.Σ.

Μιχάλης Μέλης

Management Consultant - Μέλος Δ.Σ.

Γιώργος Χειμωνίδης

Business Development Manager - Μέλος Δ.Σ.

Δημήτρης Κυριακίδης

Technology Services Manager - Μέλος Δ.Σ.

Μάκης Τουρίκης

Διευθυντής Πωλήσεων - Μέλος Δ.Σ.

​Ιωάννης Παπαδόπουλος

Μέλος Δ.Σ.

Σταύρος Δήμας

Μέλος Δ.Σ.

Οικονομικά Στοιχεία