ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η Performance, με την από 15.12.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, υιοθέτησε τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις εισηγμένες εταιρείες που έχει καταρτιστεί από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) όπως ισχύει.

Δείτε αναλυτικά τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ σε αυτό το σύνδεσμο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Το Καταστατικό διέπει τη λειτουργία της Performance σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών και εταιρικής διακυβέρνησης.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρο το κείμενο του Καταστατικού εδώ

Εσωτερικος Κανονισμος Λειτουργιας

O Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Performance αποτυπώνει την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας για την αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών, των πολιτικών και των κανόνων που τίθενται από τη Διοίκηση, τη διαφάνεια των συναλλαγών και την ανάπτυξη εμπιστοσύνης των μετόχων και του επενδυτικού κοινού.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρο το κείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας εδώ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η Επιτροπή Ελέγχου της Performance αποτελείται από τους:

  • Θεόδωρο Παπαηλιού: Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, Συνταξιούχο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή
  • Μάρκο Κομονδούρο: Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ
  • Ελένη Παπακωνσταντίνου: Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

 

και λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό της, ο οποίος περιγράφει τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της Επιτροπής.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρο το κείμενου του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου εδώ

Επιτροπη Αποδοχων και Υποψηφιοτητων

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Performance αποτελείται από τους:

  • Ελένη Παπακωνσταντίνου: Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ
  • Μιχαήλ Μέλης: Executive Consultant, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και Μη Εκτελεστικό Μέλος – Αντιπρόεδρος του ΔΣ
  • Μαρία (Μάνια) Γκίνη: Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ

 

και λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό της, ο οποίος καταγράφει το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής, αποτυπώνει τις υποχρεώσεις και αρμοδιότητες των μελών της Επιτροπής και ρυθμίζει τη διαδικασία ανάδειξης υποψήφιων μελών του ΔΣ.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρο το κείμενου του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων εδώ

Πολιτικη Καταλληλοτητας των μελων του Διοικητικου Συμβουλιου

Η Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Performance περιλαμβάνει τις αρχές που αφορούν στην επιλογή ή αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της, τα κριτήρια αξιολόγησής τους και την πρόβλεψη κριτηρίων πολυμορφίας για την επιλογή τους.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρο το κείμενου της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του ΔΣ εδώ

Πολιτικη Αποδοχων

Η Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Performance ορίζει τα δικαιώματα των μελών του, τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς αυτά, καθώς και τους όρους βάσει των οποίων παρέχονται οι αμοιβές τους.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρο το κείμενου της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του ΔΣ εδώ

Add event to calendar

Apple  •  Google  •  Office 365  •  Outlook Web  •  Outlook  •  Yahoo

GDPR Agreement

Add event to calendar

Apple  •  Google  •  Office 365  •  Outlook Web  •  Outlook  •  Yahoo

GDPR Agreement

Add event to calendar

Apple  •  Google  •  Office 365  •  Outlook Web  •  Outlook  •  Yahoo

Learn more about IBM Cloud Pak for Business Automation

One pager: Accelerate business growth with automation
Download and read this one page introduction to how a business automation platform can help you transform fragmented workflows and achieve up to 97% straight-through processing.
Download
The Total Economic Impact of IBM Cloud Pak for Business Automation
Read this paper by Forrester to help you evaluate the potential financial impact of IBM Cloud Pak for Business Automation for your organization.
Download
Improve business performance with AI-powered automation
Improve business performance with AI-augmented automation by identifying opportunities for improvement, applying automation to key areas for business impact, empowering business users to create applications quickly to address changing requirements, and augmenting your workforce with AI-powered automation.
Download
Solution brief: IBM Cloud Pak for Business Automation
Read the solution brief to see how IBM Cloud Pak for Business Automation helps clients accelerate growth and performance with end-to-end business automation.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Business Automation main page

Learn more about Agile integration and IBM Cloud Pak for Integration

Accelerating Modernization with Agile Integration • Video
Watch the video to see how integration has changed over recent years, how modern cloud-native architectures affect it, and how organizations are adapting their approaches to take advantage of contemporary approaches to APIs, messaging, and streaming.
Watch
Accelerating Modernization with Agile Integration • PDF
This IBM® Redbooks® publication explores the merits of what we refer to as agile integration; a container-based, decentralized, and microservice-aligned approach for integration solutions that meets the demands of agility, scalability, and resilience required by digital transformation.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Solution brief
Get the solution brief to quickly go through the major highlights, benefits, integration capabilities, and deployment options availbale to you.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Infographic
Check this quick graphic overview of the IBM Cloud Pak for Integration platform that applies the functionality of closed-loop AI automation to support multiple styles of integration.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Integration main page

Protect your data wherever it resides with the IBM Security Guardium data protection platform

This ebook offers insights and considerations, and outlines how the IBM Security Guardium data protection platform can help.