Skip to content

01.08.17 – Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η Εταιρεία PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ γνωστοποιεί ότι την 31/07/2017 και ώρα 15:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στα γραφεία της στην Αθήνα (οδός Ευρυμέδοντος 4) στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 8 μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.421.150 μετοχές σε σύνολο 3.908.990 μετοχών, ήτοι ποσοστό 87,52% επί του μετοχικού κεφαλαίου.
Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και του ομίλου καθώς και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της 20ης εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016).
2. Ενέκρινε την μη διανομή μερίσματος και το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ύψους 25.700€.
3. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 20ης εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016) και των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
4. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 20ης εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016) και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017).
5. Εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του ομίλου για τη χρήση 2017 την ελεγκτική εταιρεία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. με Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 125.
6. Στο θέμα 6 (Διάφορες ανακοινώσεις) η εταιρεία δεν έχει να προβεί σε κάποια ανακοίνωση.