Skip to content

02.02.09 – Αποφάσεις Β΄Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χ.Α. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι πραγματοποιήθηκε την 30/01/2009 και ώρα 17:00 η Β΄Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρίας στα γραφεία της στον Άγιο Δημήτριο Αττικής (Λεωφ. Βουλιαγμένης 338) στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι` αντιπροσώπου 17 μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.810.190 μετοχές σε σύνολο 3.908.990 μετοχών, ήτοι ποσοστό 97,472% και αποφάσισε τα εξής:

 

1.Την ακύρωση της από 07/02/2008 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περί θεσπίσεως “Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών” από την Εταιρία, δια της οποίας είχε αποφασιθεί να προβεί η Εταιρία στην απόκτηση 55.000 (πενήντα πέντε χιλιάδων) ίδιων μετοχών και ταυτόχρονα τη θέσπιση και εφαρμογή νέου “Προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών”, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει.

 

Ειδικότερα, αποφάσισε την απόκτηση από την Εταιρία ιδίων μετοχών μέχρι 55.000 μετοχών κατ’ ανώτατο όριο, εφάπαξ ή τμηματικά, εντός χρονικού διαστήματος 12 (δώδεκα) μηνών από σήμερα, ήτοι από την ημερομηνία λήψης της παρούσας απόφασης από τη Γενική Συνέλευση και μέχρι την 30 Ιανουαρίου 2010, με κατώτατη τιμή αγοράς την ονομαστική αξία ήτοι ευρώ 0,30 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς την τρέχουσα χρηματηστηριακή ήτοι ευρώ 3,16 ανά μετοχή και εξουσιοδότησε το Δικοικητικό Συμβούλιο όπως κατά την κρίση του και με ομόφωνες αποφάσεις του ενεργήσει τα δέοντα για να υλοποιήσει την παρούσα απόφαση. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των μετοχών που θα αποκτηθούν από την Εταιρία, δεν θα υπερβαίνει το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις οικείες διατάξεις του Ν.2190/20.

 

2.Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 14 του κ.ν. 2190/1920, για τρία (3) έτη από σήμερα, ήτοι μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2012, προκειμένου να θεσπίσει και να υλοποιήσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών (εφεξής το ¨Πρόγραμμα¨) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το προσωπικό και τους σταθερούς συνεργάτες της Εταιρίας ? ήτοι πρόσωπα που παρέχουν στην Εταιρία υπηρεσίες σε σταθερή βάση – καθώς και των συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε κ.ν.2190/20 με αυτήν εταιρειών. με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stockoptions), οι οποίες θα προκύψουν από αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.13 του Κ.Ν.2190/20 με την έκδοση μέχρι κατ? ανώτατο όριο 200.000 (διακοσίων χιλιάδων) νέων μετοχών με τιμή διάθεσης όχι κατώτερη από την τρέχουσα χρηματιστηριακή, δηλαδή 3,16 ευρώ ανά μετοχή. Η ονομαστική αξία των μετοχών που θα διατεθούν σύμφωνα με το Πρόγραμμα δεν θα υπερβαίνει, συνολικά, το 1/10 του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης του αρμοδίου οργάνου. Ταυτόχρονα δε, παρέχεται το δικαίωμα στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει, υπό τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 13 παρ. 1 και 13 του Κ.Ν.2190/20, για τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών, τη διάρκεια του προγράμματος, τα χαρακτηριστικά των χορηγούμενων δικαιωμάτων, καθώς και κάθε άλλο συναφή ειδικότερο όρο και λεπτομέρεια του Προγράμματος.

 

3.Να μην εκλεγεί νέο μέλος του ΔΣ σε αντικατάσταση του ανακληθέντος μέλους κου Δημητρίου Κλωνάρη και ότι η Διοίκηση και η Εκπροσώπηση της Εταιρίας θα ασκείται από τα απομένοντα Μέλη, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο από 30 Ιουνίου 2008 Πρακτικό ΔΣ (συγκρότησης σε Σώμα).

 

4.Επί του τετάρτου θέματος “Διάφορες Ανακοινώσεις” ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση – πώληση της έμμεσης συμμετοχής της Εταιρίας στην εταιρία PARALLON SYSTEMS (ΕΜΕΑ) LIMITED με έδρα την Λευκωσία, Κύπρου. Συγκεκριμένα η 100% θυγατρική PERFORMANCE TECHNOLOGIES (CYPRUS) LIMITED με έδρα την Λευκωσία Κύπρου, πούλησε το 35% του μετοχικού κεφαλαίου της PARALLON που κατείχε, με όρους επικερδείς για την Εταιρία.