05.09.2022 – Ανακοίνωση Εξαγοράς του 60% της εταιρίας ADAPTERA ΜΟΝ. ΙΚΕ

Ο Όμιλος PERFORMANCE TECHNOLOGIES, ανακοινώνει την εξαγορά του 60% της ADAPTERA ΜΟΝ. ΙΚΕ.

 

Συγκεκριμένα, η PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. (“PERFORMANCE”) από το σύνολο των 1.800 εταιρικών μεριδίων της ADAPTERA ΜΟΝ. ΙΚΕ (“ADAPTERA”) αποκτά 1.080 εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούν στο 60% του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου της ADAPTERA ΜΟΝ. ΙΚΕ. Το συνολικό τίμημα της εξαγοράς αυτού του ποσοστού ανέρχεται στο ποσό των € 1.800.000. Το υπόλοιπο ποσοστό 40% διατηρεί ο ιδρυτής της εταιρίας και υπάρχουν κατάλληλες προβλέψεις για την εξαγορά του σε βάθος χρόνου.

 

Η ADAPTERA ιδρύθηκε το 2016 και δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών πληροφορικής. Το μείγμα των υπηρεσιών της περιλαμβάνει λύσεις στις περιοχές του Advanced Observability, Digital Experience Management, AIOps και Data Visualization, IT Automation και QoE Testing.

 

Για την οικονομική χρήση που έληξε τον Δεκέμβριο του 2021, τα κύρια οικονομικά μεγέθη της ADAPTERA έχουν ως εξής:

 

 • Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα € 2,28 εκατ. έναντι € 1,60 εκατ. το 2020, σημειώνοντας αύξηση 42,4%.
 • Το EBITDA ανήλθε στα € 470,3 χιλ. έναντι € 161,3 χιλ. το 2020, σημειώνοντας αύξηση 191,6%.
 • Η εταιρία έχει μηδενικό καθαρό δανεισμό (δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα).

 

Οι δύο εταιρίες γνωρίζονται καλά, έχουν συμπληρωματικό πελατολόγιο και συνεργάζονται ήδη από καιρό. Ο κύριος Στέφανος Αναστασίου, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της ADAPTERA παραμένει στη θέση του με στόχο την περαιτέρω ταχεία ανάπτυξη της και την εμβάθυνση της σχέσης και συνεργασίας με την PERFORMANCE και τη δημιουργία συνεργιών.

 

Η PERFORMANCE και η ADAPTERA έχουν διαγνώσει την ευκαιρία που προκύπτει από την ανάγκη των πελατών τους να αυξήσουν τις επενδύσεις τους με σκοπό να αναβαθμίσουν τα υφιστάμενα monitoring συστήματα που διαθέτουν σε συστήματα Advanced Observability (end-to-end, service-aware monitoring), ώστε να μπορέσουν να καλύψουν αποτελεσματικά τις νέες τεχνολογικές περιοχές που έχουν αναδειχθεί στο πλαίσιο του ψηφιακού τους μετασχηματισμού:

 

 • Μετάβαση στο cloud
  • Advanced cloud observability
  • Cloud migration assessments
  • Cloud Performance and Cost Optimization
 • Managed services σχετικές με τις παραπάνω περιοχές (Monitoring as a Fully Managed Service)

 

 • Άλλες υπηρεσίες
  • Enhanced Cyber Security
  • Data-driven Automation & DevOps

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου της PERFORMANCE, κύριος Διονύσης Χιντζίδης δήλωσε:

 

«Είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι για την ανακοίνωση της συνεργασίας μας με ανθρώπους, τους οποίους εκτιμάμε και με τους οποίους μας συνδέουν κοινές αξίες και όραμα. Η ADAPTERA είναι μία ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρία που παρέχει λύσεις στην περιοχή του advanced observability, μια αγορά που εκτιμάται παγκοσμίως σε δεκάδες δις δολάρια ετησίως. Η σύμπραξη των δύο εταιριών συνθέτει πλέον το ευρύτερο πελατολόγιο στην Ελλάδα στην παροχή σχετικών λύσεων γύρω από endtoend serviceaware και infrastructure monitoring, network monitoring και application performance monitoring. Επιπλέον, δημιουργείται η μεγαλύτερη και πιο εξειδικευμένη τεχνική ομάδα Ελλήνων μηχανικών και διαμορφώνεται το πιο εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων και συνεργασιών με οίκους, όπως οι Micro Focus, Dynatrace, SolarWinds, Microsoft, ΙΒΜ, Netscout, ΙΧΙΑ, Zabbix, Nagios κα.

 

Ο κύριος στόχος μας μέσω της σύμπραξης αυτής είναι να διευρύνουμε περαιτέρω το πελατολόγιο μας, και να έχουμε τη δυνατότητα διεκδίκησης και υλοποίησης σημαντικών έργων APM και Advanced Observability τόσο στο δημόσιο τομέα, όσο και σε μεγάλους οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα. Η εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της ADAPTERA έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς ενεργειών προς την υλοποίηση του επιχειρηματικού πλάνου της PERFORMANCE (δημιουργία του Cloud Business Unit, έναρξη της λειτουργίας του τομέα δημοσίου, ενίσχυση της ομάδας των Analytics και στρατηγικές συμφωνίες με τις ΙΒΜ, Microsoft, και SAS) με σκοπό τη διεύρυνση και τη δημιουργία νέας αξίας για την εταιρία μας».

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ADAPTERA, κύριος Στέφανος Αναστασίου δήλωσε:

 

«Υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό την ένταξη μας στον όμιλο της Performance, ενός από τους μεγαλύτερους και πλέον καταξιωμένους τεχνολογικούς πάροχους. Η ADAPTERA από την ίδρυση της υπηρετεί με συνέπεια το όραμα της ανάδειξης της αξίας που προσδίδουν οι τεχνολογίες monitoring στο πλαίσιο τεχνολογικών έργων ICT. Η σύμπραξη μας με την Performance σηματοδοτεί την είσοδο της ADAPTERA στην νέα εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, με διευρυμένες δυνατότητες παροχής εξειδικευμένων λύσεων advanced observability, που εξασφαλίζουν για τους πελάτες μας την απαιτούμενη ποιότητα υπηρεσιών, την βελτιστοποίηση της απόδοσης και του κόστους και την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας.

 

Παράλληλα είμαι πεπεισμένος ότι αυτή η στρατηγική μας επιλογή, θα εξασφαλίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εξέλιξη των προοπτικών και των δεξιοτήτων των ανθρώπων της ADAPTERA και θα ενισχύσει την αναπτυξιακή πορεία της εταιρίας με την διεύρυνση του πελατολογίου της και την επέκταση σε νέες αγορές και τεχνολογικές περιοχές.»

Add event to calendar

Apple  •  Google  •  Office 365  •  Outlook Web  •  Outlook  •  Yahoo

Learn more about IBM Cloud Pak for Business Automation

One pager: Accelerate business growth with automation
Download and read this one page introduction to how a business automation platform can help you transform fragmented workflows and achieve up to 97% straight-through processing.
Download
The Total Economic Impact of IBM Cloud Pak for Business Automation
Read this paper by Forrester to help you evaluate the potential financial impact of IBM Cloud Pak for Business Automation for your organization.
Download
Improve business performance with AI-powered automation
Improve business performance with AI-augmented automation by identifying opportunities for improvement, applying automation to key areas for business impact, empowering business users to create applications quickly to address changing requirements, and augmenting your workforce with AI-powered automation.
Download
Solution brief: IBM Cloud Pak for Business Automation
Read the solution brief to see how IBM Cloud Pak for Business Automation helps clients accelerate growth and performance with end-to-end business automation.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Business Automation main page

Learn more about Agile integration and IBM Cloud Pak for Integration

Accelerating Modernization with Agile Integration • Video
Watch the video to see how integration has changed over recent years, how modern cloud-native architectures affect it, and how organizations are adapting their approaches to take advantage of contemporary approaches to APIs, messaging, and streaming.
Watch
Accelerating Modernization with Agile Integration • PDF
This IBM® Redbooks® publication explores the merits of what we refer to as agile integration; a container-based, decentralized, and microservice-aligned approach for integration solutions that meets the demands of agility, scalability, and resilience required by digital transformation.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Solution brief
Get the solution brief to quickly go through the major highlights, benefits, integration capabilities, and deployment options availbale to you.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Infographic
Check this quick graphic overview of the IBM Cloud Pak for Integration platform that applies the functionality of closed-loop AI automation to support multiple styles of integration.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Integration main page

Protect your data wherever it resides with the IBM Security Guardium data protection platform

This ebook offers insights and considerations, and outlines how the IBM Security Guardium data protection platform can help.