08.06.12 – Ανακοίνωση σχετικά με τον αριθμό των μετοχών και ψήφων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΤΗΣ «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΤΗΝ 08/06/2012 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝΚΟΙΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ:

3.908.990

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣΚΟΙΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ:

19.460

ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥΚΟΙΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ:

3.889.530