Skip to content

09.06.11 – Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39337/01ΝΤ/Β/97/217 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με έδρα το δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής, Λεωφ. Βουλιαγμένης, αρ. 338, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της εταιρίας στον `Aγιο Δημήτριο Αττικής, επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης, αρ. 338, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (της εταιρίας και του ομίλου) της 14ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2010).

 

2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (της εταιρίας και του ομίλου) της 14ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2010).

 

3. Έγκριση σχετικά με τη διάθεση κερδών της 14ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2010).

 

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 14ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2010) και των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

 

5. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κατά την 14η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2010) και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2011).

 

6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή από το μητρώο ορκωτών ελεγκτών, για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.

 

7. Εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3884/2010.

 

8. Διάφορες ανακοινώσεις.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας της Γ.Σ. για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 11 Ιουλίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στον ίδιο χώρο και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση στις 22 Ιουλίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα θέματα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

 

Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα με βάση το Νόμο και το Καταστατικό να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι κάτοχοι τουλάχιστον μίας (1) μετοχής.

 

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και σε οποιαδήποτε τυχόν Επαναληπτική αυτής, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο να δεσμεύσουν στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν.

 

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους διατηρούν τι μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ., οφείλουν να δεσμεύσουν μέσω της εταιρίας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν.

 

Και στις δύο περιπτώσεις οι κ.κ. Μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τις σχετικές Βεβαιώσεις Δέσμευσης στο Ταμείο της Εταιρίας στην έδρα της (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 338, Αγιος Δημήτριος Αττικής, αρμόδια κυρία Δήμητρα Κοντού, Υπεύθυνη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων, ώρες εξυπηρέτησης 09.00 – 17.00) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

Όσοι από τους Μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν, σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

 

Επίσης εντός της ίδιας προθεσμίας πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι΄ αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο Ταμείο της Εταιρίας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.