Skip to content

09.09.16 – Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η Εταιρεία PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ γνωστοποιεί ότι την 08/09/2016 και ώρα 15:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας στα γραφεία της στον Άγιο Δημήτριο Αττικής (Λεωφ. Βουλιαγμένης 338) στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 8 μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.421.150 μετοχές σε σύνολο 3.908.990 μετοχών, ήτοι ποσοστό 87,52% επί του μετοχικού κεφαλαίου.
Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας και του ομίλου καθώς και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της 19ης εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015).
2. Ενέκρινε την μη διανομή μερίσματος και το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ύψους 12.500€.
3. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 19ης εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015) και των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.
4. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 19ης εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015) και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016).
5. Εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και του ομίλου για τη χρήση 2016 από την ελεγκτική εταιρία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Παναγιώτη Σφοντούρη Α. (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 37381) και ως αναπληρωματικό τον κ. Σκότη Νομικό Ν. (ΑΜ ΣΟΕΛ 16869) και ενέκρινε την αμοιβή τους.
6. Αποφάσισε την μεταφορά της έδρας από τον Δήμο Αγίου Δημητρίου στον Δήμο Αθηναίων στην διεύθυνση Ευρυμέδοντος αριθ. 4, την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς.
7. Μεταβίβασε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για μια τριετία την αρμοδιότητά της για έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων του Ν. 3156/2003, συνολικού ύψους τριών (3) εκατομμυρίων ευρώ κατ’ανώτατο όριο, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 3156/2003.
8. Στο θέμα 8 (Διάφορες ανακοινώσεις) η εταιρία δεν έχει να προβεί σε κάποια ανακοίνωση.