Skip to content

10.07.17 – Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.»
ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Α.Φ.Μ.: 094423506 / Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 39337/01ΝΤ/Β/97/217
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 123782001000

 

Στην Αθήνα, σήμερα 6 Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Ευρυμέδοντος, αριθ. 4, μετά από πρόσκληση των μελών του από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Δρ. Δημήτριο Παπαντωνίου προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα ημερήσιας διάταξης : Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
1. Δημήτριος Παπαντωνίου Αντ. : Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Ανδρέας Τσαγκάρης Μιχ. : Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Διονύσιος Χιντζίδης Αγ. : Διευθύνων Σύμβουλος
4 Ανδρέας Κιαγιάς Χαρ. : Μέλος Δ.Σ.
5. Ιωάννης Παπαδόπουλος Νικ. : Μέλος Δ.Σ.
6. Σταύρος Δήμας Παν. : Μέλος Δ.Σ.
7. Γεώργιος Ξύδας Νικ. : Μέλος Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν οι προθεσμίες του νόμου και του καταστατικού και υπάρχει η κατά τον νόμο και το καταστατικό απαρτία ο Πρόεδρος Δημήτριος Παπαντωνίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η συζήτηση επί των ανωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
Επί του μοναδικού Θέματος Ημερήσιας Διάταξης Δ.Σ.:
Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει την πρόσκληση των μετόχων της εταιρίας στην 20η Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία έχει ως εξής:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

“PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ”
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39337/01ΝΤ/Β/97/217

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 123782001000

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με έδρα το δήμο Αθηναίων Αττικής, οδός Ευρυμέδοντος, αρ. 4, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 31 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα Αττικής, επί της οδού Ευρυμέδοντος, αρ. 4, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του ομίλου της 20ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2016), των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση διάθεσης κερδών της 20ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2016).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 20ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2016) και των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 20η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2016) και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2017).
5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2017 και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας της Γ.Σ. για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 11 Αυγούστου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα θέματα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση και στην Επαναληπτική αυτής, δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, εφόσον εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου.
Η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 26η Ιουλίου 2017 (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 28η Ιουλίου 2017.
Για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι την 7η Αυγούστου 2017, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 8η Αυγούστου 2017.
Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παραγρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 (Δικαιώματα μετόχων) συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης, του έντυπου διορισμού αντιπροσώπου, του σχεδίου αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της ΓΣ και τυχόν εγγράφων διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.performance.gr καθώς επίσης και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Ευρυμέδοντος 4, Αθήνα, αρμόδια κυρία Δήμητρα Κοντού, Υπεύθυνη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων, ώρες εξυπηρέτησης 10.00 – 17.00).