Skip to content

13.07.2020 – Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ”

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39337/01ΝΤ/Β/97/217  Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 123782001000

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με έδρα το δήμο Αθηναίων Αττικής, οδός Ευρυμέδοντος, αρ. 4, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 3 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στα γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα Αττικής, επί της οδού Ευρυμέδοντος, αρ. 4, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου της 23ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2019), των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
  2. Έγκριση διάθεσης κερδών της 23ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2019) και σχηματισμού τακτικού αποθεματικού.
  3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 108, Ν. 4548/2018) και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 23ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2019).
  4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 23η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2019) και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2020).
  5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
  6. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2020 και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.
  7. Τροποποίηση – Εναρμόνιση Καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 (άρθρο 183).
  8. Θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών. Καθορισμός του εύρους της τιμής αγοράς των ιδίων μετοχών από την Εταιρία. Καθορισμός  χρονικού  διαστήματος  υλοποίησης της απόφασης αυτής και εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για την υλοποίηση αυτής.
  9. Θέσπιση προγράμματος δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) για το Δ.Σ. και το προσωπικό.
  10. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας της Γ.Σ. για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 14 Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα θέματα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση και στην Επαναληπτική αυτής, δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, εφόσον εμφανίζονται ως μέτοχοι στο αρχείο κινητών αξιών της Εταιρίας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ΑΕ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ..

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στο αρχείο των Άυλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της αρχικής συνεδρίασης, ήτοι την 29η Ιουλίου 2020 (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης δεδομένου ότι η εξ αναβολής ή επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής κατ’ άρθρο 124 παρ. 6 του νόμου 4548/2018. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση επαναληπτικής συνέλευσης δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 του νόμου 4548/2018.

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παραγρ. 3 του Ν. 4548/2018 (Δικαιώματα μετόχων) συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης, του έντυπου διορισμού αντιπροσώπου, του σχεδίου αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της ΓΣ και τυχόν εγγράφων θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.performance.gr καθώς επίσης και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Ευρυμέδοντος 4, Αθήνα, αρμόδια κυρία Δήμητρα Κοντού, Υπεύθυνη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων, ώρες εξυπηρέτησης 10.00 – 17.00).

Το Διοικητικό Συμβούλιο