Skip to content

20.02.09 – Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39337/01ΝΤ/Β/97/217).

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” με έδρα το δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής, Λεωφ. Βουλιαγμένης, αρ. 338, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 16 Μαρτίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στα γραφεία της εταιρίας στον `Αγιο Δημήτριο Αττικής, επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης, αρ. 338, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ανάκληση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Συμβούλου.

2. Διάφορες ανακοινώσεις.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας της Γ.Σ. για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 26 Μαρτίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, στον ίδιο χώρο και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση στις 6 Απριλίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα θέματα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα με βάση το Νόμο και το Καταστατικό να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι κάτοχοι τουλάχιστον μίας (1) μετοχής.

 

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και σε οποιαδήποτε τυχόν Επαναληπτική αυτής, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο να δεσμεύσουν στο Σύστημα `Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν.

 

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους διατηρούν τι μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ., οφείλουν να δεσμεύσουν μέσω της εταιρίας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν.

 

Και στις δύο περιπτώσεις οι κ.κ. Μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τις σχετικές Βεβαιώσεις Δέσμευσης στο Ταμείο της Εταιρίας στην έδρα της (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 338, Αγιος Δημήτριος Αττικής, αρμόδια κυρία Δήμητρα Κοντού, Υπεύθυνη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων, ώρες εξυπηρέτησης 09.00 – 17.00) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

 

Όσοι από τους Μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν, σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

 

Επίσης εντός της ίδιας προθεσμίας πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι΄ αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο Ταμείο της Εταιρίας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.