28.03.23 – Εκσυγχρονίστε και τρέξτε τις εφαρμογές σας όπου θέλετε χρησιμοποιώντας ένα οικείο IT περιβάλλον με τη VMware και την Performance

Η Performance διαθέτει την πλατφόρμα εκσυγχρονισμού εφαρμογών στο Cloud: Tanzu for Kubernetes Operations της VMware που φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα του ψηφιακού μετασχηματισμού και της διαχείρισης σύγχρονων υπολογιστικών φορτίων που «τρέχουν» σε διαφορετικούς τύπους και αρχιτεκτονικές cloud.

Τα τμήματα ΙΤ συχνά δυσκολεύονται να διαχειριστούν τα διαφορετικά και πολλαπλά περιβάλλοντα των μονολιθικών εφαρμογών. Όταν μάλιστα προστίθενται συστάδες Kubernetes στην εξίσωση, οι ομάδες υποδομών και λειτουργίας αντιμετωπίζουν προκλήσεις χειρωνακτικής διάθεσης και διαχείρισης των σχετικών πόρων, σε ένα ολοένα και πιο πολύπλοκο περιβάλλον IT.

Σε μία προσπάθεια για πιο ασφαλή και αποδοτική διαχείριση του συνολικού περιβάλλοντος IT, η VMware σχεδίασε το Tanzu for Kubernetes Operations. Πρόκειται για μία πλατφόρμα που τρέχει “πάνω” στις εφαρμογές που ενδιαφέρουν την εκάστοτε ομάδα, παρέχοντας ελευθερία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ουσιαστικών λύσεων.

Έτσι, οι ομάδες υποδομών και επιχειρησιακής λειτουργίας μπορούν να διαχειριστούν με κοινό τρόπο συστάδες Kubernetes που τρέχουν σε πολλαπλά cloud και σε διαφορετικές τοπολογίες. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα σε developers και μηχανικούς, να κάνουν γρήγορα και ευέλικτα τη δουλειά τους, χωρίς να υπονομεύονται οι ευρύτερες απαιτήσεις ασφάλειας, δικτύωσης και συμμόρφωσης του οργανισμού τους.

Το VMware Tanzu Kubernetes for Operations βοηθάει τους οργανισμούς να εκσυγχρονίσουν υφιστάμενες αλλά και να δημιουργήσουν νέες εφαρμογές, ενώ τους επιτρέπει:

  • Ταχεία δημιουργία και επιχειρησιακή λειτουργία συστάδων Kubernetes που τρέχουν σε διακριτούς cloud providers και σε διαφορετικές τοπολογίες. Στη βάση αυτής της ευελιξίας και ταχύτητας βρίσκεται το Tanzu Kubernetes Grid που υποστηρίζει την πλήρη διαχείριση κύκλου ζωής και εποπτεία των containers και των συστάδων Kubernetes που βρίσκονται σε λειτουργία.
  • Αυτοματοποιημένη «policy-driven» ενεργοποίηση και εφαρμογή κανόνων ασφαλείας και συμμόρφωσης συστάδων που βρίσκονται σε διαφορετικούς

παρόχους και τοπολογίες, μέσα από το εργαλείο ενοποιημένης διαχείρισης Tanzu Mission Control.

  • Παρακολούθηση εφαρμογών και υποδομών που ζουν και τρέχουν σε πολλαπλά περιβάλλοντα cloud, μέσα από την πλατφόρμα ενοποιημένης εποπτείας VMware Aria Operations for Application.

Ο εκσυγχρονισμός των μεγάλων, μονολιθικών εφαρμογών και η υιοθέτηση μίας multi-cloud στρατηγικής αποτελούν τους βασικότερους πυλώνες του ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι παραπάνω τακτικές συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων, την ευελιξία στο μέλλον, καθώς και στη δημιουργία υπηρεσιών με μεγαλύτερη ταχύτητα για κάθε επιχείρηση.

Η Performance παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για την υιοθέτηση αυτών των νέων τακτικών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το White Paper “How to Think Cloud Native” της Performance εδώ.

Add event to calendar

Apple  •  Google  •  Office 365  •  Outlook Web  •  Outlook  •  Yahoo

Learn more about IBM Cloud Pak for Business Automation

One pager: Accelerate business growth with automation
Download and read this one page introduction to how a business automation platform can help you transform fragmented workflows and achieve up to 97% straight-through processing.
Download
The Total Economic Impact of IBM Cloud Pak for Business Automation
Read this paper by Forrester to help you evaluate the potential financial impact of IBM Cloud Pak for Business Automation for your organization.
Download
Improve business performance with AI-powered automation
Improve business performance with AI-augmented automation by identifying opportunities for improvement, applying automation to key areas for business impact, empowering business users to create applications quickly to address changing requirements, and augmenting your workforce with AI-powered automation.
Download
Solution brief: IBM Cloud Pak for Business Automation
Read the solution brief to see how IBM Cloud Pak for Business Automation helps clients accelerate growth and performance with end-to-end business automation.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Business Automation main page

Learn more about Agile integration and IBM Cloud Pak for Integration

Accelerating Modernization with Agile Integration • Video
Watch the video to see how integration has changed over recent years, how modern cloud-native architectures affect it, and how organizations are adapting their approaches to take advantage of contemporary approaches to APIs, messaging, and streaming.
Watch
Accelerating Modernization with Agile Integration • PDF
This IBM® Redbooks® publication explores the merits of what we refer to as agile integration; a container-based, decentralized, and microservice-aligned approach for integration solutions that meets the demands of agility, scalability, and resilience required by digital transformation.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Solution brief
Get the solution brief to quickly go through the major highlights, benefits, integration capabilities, and deployment options availbale to you.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Infographic
Check this quick graphic overview of the IBM Cloud Pak for Integration platform that applies the functionality of closed-loop AI automation to support multiple styles of integration.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Integration main page

Protect your data wherever it resides with the IBM Security Guardium data protection platform

This ebook offers insights and considerations, and outlines how the IBM Security Guardium data protection platform can help.