Επενδυτικές σχέσεις:

Ανακοινώσεις • Οικονομικά Στοιχεία • Πληροφόρηση

Στη σελίδα αυτή μπορείτε (α) να δείτε και να διαβάσετε όλες τις ανακοινώσεις της εταρίας που αφορούν την οικονομική και μετοχική της πορεία, (β) να δείτε μία συνοπτική ταυτότητα της μετοχής μας, (γ) να επικοινωνήσετε μαζί μας για σχετικά θέματα, (δ) και να βρείτε όλα τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία από το 2007 εώς σήμερα.

Ανακοινώσεις:

04.08.2020 – Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 03.08.2020

31.07.2020 – Σχέδιο Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

Σχέδιο Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης 03.08.2020

29.07.2020 – Παρουσίαση Εταιρίας στην ΕΝ.Α

Παρουσίαση Εταιρίας 2020

16.07.2020 – Γνωστοποίηση Συναλλαγής Performance Technologies

Η Performance Technologies A.E. με την παρούσα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και την απόφαση …

13.07.2020 – Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου

ΕΝΤΥΠΟ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ-03082020

13.07.2020 – Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39337/01ΝΤ/Β/97/217  Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 123782001000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης Εταιρίας …

Ταυτότητα Μετοχής:

Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου

3.908.990

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.218.132

Αριθμός Μετοχών

4.060.440

Ονομαστική Αξία

0,30 €

Ημ/νία Εισαγωγής στο ΧΑ:

17 Σεπτεμβρίου 2008

Τύπος Μετοχών

Κοινές • Ονομαστικές

Κατηγορία

Εναλλακτική Αγορά

Κλάδος

Τεχνολογία / Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Διοικητικό Συμβούλιο & Επενδυτικές Σχέσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η διαφάνεια και η επικοινωνία είναι θεμελιώδη συστατικά της κουλτούρας μας και είμαστε πάντα στη διάθεση των μετόχων για οτιδήποτε θέλουν να ρωτήσουν.

Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων:
Δήμητρα Κοντού

Δημήτρης Παπαντωνίου

Ιδρυτής της Performance Technologies

Διονύσης Χιντζίδης

Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Ανδρέας Τσαγκάρης

CTO & Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Ανδρέας Κιαγιάς

CFO - Μέλος Δ.Σ.

Μιχάλης Μέλης

Management Consultant - Μέλος Δ.Σ.

Γιώργος Χειμωνίδης

Business Development Manager - Μέλος Δ.Σ.

Δημήτρης Κυριακίδης

Technology Services Manager - Μέλος Δ.Σ.

Μάκης Τουρίκης

Διευθυντής Πωλήσεων - Μέλος Δ.Σ.

​Ιωάννης Παπαδόπουλος

Μέλος Δ.Σ.

Σταύρος Δήμας

Μέλος Δ.Σ.

Οικονομικά Στοιχεία