Τρεις Διακρίσεις στα Digital Finance Awards για την Performance στο πλαίσιο των Data Analytics & AI.

Αθήνα, 4/3/2024 – Η Performance Technologies μαζί με τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και τη SAS, απέσπασε 3 σημαντικές διακρίσεις στο πλαίσιο των Data Analytics & AI, στα Digital Finance Awards 2024 Digital Finance Awards 2024 – Rewarding Excellence in Digital Banking and Digital Insurance αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας που διαθέτει σε Analytics & AI.

Για 3η συνεχόμενη χρονιά, τα Digital Finance Awards ανέδειξαν και επιβράβευσαν τις καινοτόμες προσεγγίσεις και τα πρωτοποριακά έργα αναβάθμισης και ψηφιακής μετάβασης προς το Digital Banking και Digital Insurance από Τράπεζες, Ασφαλιστικές, High-Tech Providers, Fintechs και Insuretechs.

Η Performance με τη SAS απέσπασε 2 βραβεία μαζί με τη Eurobank στις κατηγορίες Digital Banking, Best Category/ RegTech Digital Initiative και 1 μαζί με την Εθνική Τράπεζα στην κατηγορία Best AI-Driven Initiative.

Συγκεκριμένα:

Platinum Award – ΠΥΛΩΝΑΣ 1 – Digital Banking

  • Συμμετείχε με: Eurobank & SAS
  • Λύση: “Data Governance & Data Quality Platform”

 

Gold Award – Category: Best Compliance / RegTech Digital Initiative

  • Συμμετείχε με: Eurobank & SAS
  • Λύση: “Data Governance & Data Quality Platform”

 

Gold Award – Category: Best AI-Driven Initiative

  • Συμμετείχε με: Εθνική Τράπεζα & SAS
  • Λύση: “Commercial Neighborhood Go4more Best Offer”

 

Σχετικά με το έργο «Data Governance & Data Quality Platform” στη Eurobank:

Η Eurobank, λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική σημασία των δεδομένων -στο πλαίσιο του προγράμματος μετασχηματισμού της- προχώρησε στην ενδυνάμωση του Data Governance Framework της Τράπεζας μέσω της υλοποίησης εργαλείων data governance και data quality της εταιρείας SAS, με την υποστήριξη της Performance Technologies. Ο υπολογισμός και η παρακολούθηση δεικτών ποιότητας των δεδομένων γίνονται πλέον με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, ενώ τα επιφορτισμένα με την ευθύνη των δεδομένων στελέχη (business data owners) έχουν άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες των δεδομένων και αποτελέσματα ελέγχων ποιότητας. Έτσι ενισχύεται η συνεργασία, αυξάνεται η αποτελεσματικότητα, βελτιώνεται η ποιότητα των δεδομένων και διασφαλίζεται αυξημένη συμμόρφωση με εσωτερικές και εποπτικές απαιτήσεις.

 

Σχετικά με το έργο “Commercial Neighborhood Go4more Best Offer” στην Εθνική Τράπεζα:

Η Εθνική Τράπεζα, με στόχο την εξεύρεση νέων τρόπων αύξησης της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας τόσο των παροχών όσο και των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της, επενδύει σε νέα συστήματα και καινοτόμες τεχνολογίες. Στα πλαίσια του Προγράμματος Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Οργανισμού, η Τράπεζα αποφάσισε να επενδύσει σε έναν νέο, καινοτόμο τρόπο επικοινωνίας με τους πελάτες, το Real Time Analytics. Η λύση που επέλεξε η Τράπεζα είναι της εταιρίας SAS και υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Performance Technologies. Τα use cases που έχουν υλοποιηθεί μέχρι τώρα συμβάλλουν σημαντικά στον στόχο της Τράπεζας, αυξάνοντας την Εμπειρία Πελατών, την Ικανοποίηση και την Πιστότητα παράλληλα με την αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων. Έτσι, ο Οργανισμός επενδύει σε Real Time Analytics, δημιουργώντας όλο και περισσότερες περιπτώσεις χρήσης κατά τη διάρκεια του έτους.

 

Add event to calendar

Apple  •  Google  •  Office 365  •  Outlook Web  •  Outlook  •  Yahoo

Learn more about IBM Cloud Pak for Business Automation

One pager: Accelerate business growth with automation
Download and read this one page introduction to how a business automation platform can help you transform fragmented workflows and achieve up to 97% straight-through processing.
Download
The Total Economic Impact of IBM Cloud Pak for Business Automation
Read this paper by Forrester to help you evaluate the potential financial impact of IBM Cloud Pak for Business Automation for your organization.
Download
Improve business performance with AI-powered automation
Improve business performance with AI-augmented automation by identifying opportunities for improvement, applying automation to key areas for business impact, empowering business users to create applications quickly to address changing requirements, and augmenting your workforce with AI-powered automation.
Download
Solution brief: IBM Cloud Pak for Business Automation
Read the solution brief to see how IBM Cloud Pak for Business Automation helps clients accelerate growth and performance with end-to-end business automation.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Business Automation main page

Learn more about Agile integration and IBM Cloud Pak for Integration

Accelerating Modernization with Agile Integration • Video
Watch the video to see how integration has changed over recent years, how modern cloud-native architectures affect it, and how organizations are adapting their approaches to take advantage of contemporary approaches to APIs, messaging, and streaming.
Watch
Accelerating Modernization with Agile Integration • PDF
This IBM® Redbooks® publication explores the merits of what we refer to as agile integration; a container-based, decentralized, and microservice-aligned approach for integration solutions that meets the demands of agility, scalability, and resilience required by digital transformation.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Solution brief
Get the solution brief to quickly go through the major highlights, benefits, integration capabilities, and deployment options availbale to you.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Infographic
Check this quick graphic overview of the IBM Cloud Pak for Integration platform that applies the functionality of closed-loop AI automation to support multiple styles of integration.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Integration main page

Protect your data wherever it resides with the IBM Security Guardium data protection platform

This ebook offers insights and considerations, and outlines how the IBM Security Guardium data protection platform can help.