15.04.2024: Η Performance Technologies δημοσίευσε τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις 2023 και την έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

Δελτίο Τύπου
Η Performance Technologies δημοσίευσε τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις 2023 και την έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 37,7%, ανερχόμενος στο ποσό των 57.722 χιλ. ευρώ. Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 36,7%, στα 17.673 χιλ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 37,4%, στα 7.151 χιλ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 40,4%, στα 6.130 χιλ. ευρώ.
Το 2023 η Εταιρεία πέτυχε ιστορικό ρεκόρ εσόδων και κερδοφορίας, επιταχύνοντας το ρυθμό ανάπτυξης σε όλο το φάσμα της δραστηριότητας της. Συνεχίστηκαν οι επενδύσεις σημαντικών πόρων σε δράσεις Ε&Α στο ίδιο επίπεδο με την προηγούμενη χρήση 2022 (τάξης 1,5 Μ ευρώ) με στόχο να μπει σε νέες περιοχές, να αναπτύξει επιπλέον δεξιότητες, να σχεδιάσει νέες λύσεις και εφαρμογές και να απευθυνθεί σε καινούργιες αγορές , τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Το ανθρώπινο δυναμικό αυξήθηκε κατά 33 άτομα (21% YoY), ιδιαίτερα σε τομείς που η Εταιρεία εκτιμά ότι η ζήτηση θα εντείνεται τα επόμενα χρόνια: cloud services, DevOps & Automation, Αnalytics & AI, Αdvanced Οbservability. Επίσης, ενισχύθηκε περαιτέρω το cross-functional τμήμα για το Δημόσιο, που δημιουργήθηκε την προηγούμενη χρήση 2022.
Μέσα στο 2023, η Εταιρεία διεύρυνε το πελατολόγιο της στον ιδιωτικό τομέα, και επέκτεινε την συνεργασία της με υφιστάμενους πελάτες σε νέους τομείς. Επίσης κέρδισε διαγωνισμούς ή και αναθέσεις έργων από Δημόσιους φορείς, όπως το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, την Περιφέρεια Αττικής, την Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, το Υπουργείο Οικονομικών και την Κοινωνία της Πληροφορίας, ενώ παράλληλα συμμετείχε ως υπεργολάβος στην εκτέλεση διαφόρων άλλων έργων.
Αξίζει να σημειωθεί η περαιτέρω ενδυνάμωση της Εταιρείας στην περιοχή του Observability, Enterprise Service Management & Digital Workflows. Οι επιχειρηματικές συνεργασίες με τους κορυφαίους κατασκευαστές λογισμικού αυτού του χώρου (OpenText, ServiceNow, Dynatrace), η πολυετής εμπειρία και η μεγάλη και άρτια εκπαιδευμένη ομάδα συμβούλων μηχανικών μας που συνεχώς επεκτείνεται και, κυρίως, οι επιτυχείς υλοποιήσεις έργων σε πληθώρα μεγάλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της οικονομίας μας εξασφαλίζουν σημαντικό προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού.
Το 2023 ήταν μια χρονιά που πολλοί από τους πελάτες μας υιοθέτησαν, με τη βοήθειά μας, πρακτικές DevOps & Automation σε σημαντικά μεγαλύτερη κλίμακα. Τέτοια έργα περιλάμβαναν αυτοματισμούς στις περιοχές του Infrastructure as Code (IaC), continuous functional, security & performance testing/monitoring ενσωματωμένα στα DevOps pipelines, καθώς και automated cloud provisioning & self-service. Οι λύσεις DevOps & Automation που παρέχουμε έρχονται να συμπληρώσουν και να διασυνδέσουν πολλές από τις λύσεις που η Εταιρεία παρέχει σε άλλες περιοχές, όντας ο συνδετικός κρίκος που αυτοματοποιεί χρονοβόρες διαδικασίες και εξασφαλίζει την όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτη και συνεχή παραγωγή αξίας (μέσω ψηφιακών υπηρεσιών) στους οργανισμούς που τις υιοθετούν.
Τέλος, όπως αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31/1/2024, η Εταιρεία ετοιμάζεται να αιτηθεί την εισαγωγή της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι σχετικοί ανεξάρτητοι έλεγχοι, οικονομικός και νομικός, βρίσκονται σε εξέλιξη και θα υπάρξει σχετική ενημέρωση των μετόχων σύμφωνα με τις εγκεκριμένες διαδικασίες.
Ευχαριστούμε τους μετόχους μας για την εμπιστοσύνη και υποστήριξη που παρέχουν στην Εταιρεία και έχουμε κάθε προσδοκία να εξακολουθήσουμε την πολύ θετική πορεία των τελευταίων ετών και να τους ανταμείψουμε ανάλογα.

Add event to calendar

Apple  •  Google  •  Office 365  •  Outlook Web  •  Outlook  •  Yahoo

Learn more about IBM Cloud Pak for Business Automation

One pager: Accelerate business growth with automation
Download and read this one page introduction to how a business automation platform can help you transform fragmented workflows and achieve up to 97% straight-through processing.
Download
The Total Economic Impact of IBM Cloud Pak for Business Automation
Read this paper by Forrester to help you evaluate the potential financial impact of IBM Cloud Pak for Business Automation for your organization.
Download
Improve business performance with AI-powered automation
Improve business performance with AI-augmented automation by identifying opportunities for improvement, applying automation to key areas for business impact, empowering business users to create applications quickly to address changing requirements, and augmenting your workforce with AI-powered automation.
Download
Solution brief: IBM Cloud Pak for Business Automation
Read the solution brief to see how IBM Cloud Pak for Business Automation helps clients accelerate growth and performance with end-to-end business automation.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Business Automation main page

Learn more about Agile integration and IBM Cloud Pak for Integration

Accelerating Modernization with Agile Integration • Video
Watch the video to see how integration has changed over recent years, how modern cloud-native architectures affect it, and how organizations are adapting their approaches to take advantage of contemporary approaches to APIs, messaging, and streaming.
Watch
Accelerating Modernization with Agile Integration • PDF
This IBM® Redbooks® publication explores the merits of what we refer to as agile integration; a container-based, decentralized, and microservice-aligned approach for integration solutions that meets the demands of agility, scalability, and resilience required by digital transformation.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Solution brief
Get the solution brief to quickly go through the major highlights, benefits, integration capabilities, and deployment options availbale to you.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Infographic
Check this quick graphic overview of the IBM Cloud Pak for Integration platform that applies the functionality of closed-loop AI automation to support multiple styles of integration.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Integration main page

Protect your data wherever it resides with the IBM Security Guardium data protection platform

This ebook offers insights and considerations, and outlines how the IBM Security Guardium data protection platform can help.