06.02.09 – Διευκρινήσεις στην από τις 2/2/2009 ανακοίνωση

Η PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) σε συνέχεια της από 2/2/2009 ανακοίνωσης παρέχει τις παρακάτω διευκρινήσεις που αφορούν στο θέμα 4 αυτής σχετικά με τη μεταβίβαση ? πώληση της έμμεσης συμμετοχής της Εταιρίας στην εταιρία PARALLON SYSTEMS (ΕΜΕΑ) LTD με έδρα την Λευκωσία, Κύπρου:

 

Η 100% θυγατρική PERFORMANCE TECHNOLOGIES (CYPRUS) LTD με έδρα την Λευκωσία Κύπρου, συμμετείχε με 35% στο μετοχικό κεφάλαιο της Parallon Systems (EMEA) Ltd από το 2005. Στα πλαίσια της συμμετοχής της αυτής σταδιακά επένδυσε από το 2005 έως και το 2007 το ποσό των 145.227 ευρώ σε μετρητά συνολικά στην Parallon εκ των οποίων το ποσό των 78.000 ευρώ αφορά σε καταβλημένο κεφάλαιο και το ποσό των 67.227 ευρώ σε ποσό προορισμένο για αύξηση κεφαλαίου. Τα συνολικά καθαρά έσοδα από την πώληση της εν λόγω συμμετοχής (ποσού 145.227 ευρώ) που ολοκληρώθηκε εντός του 2008 ήταν 172.781 ευρώ σε μετρητά το δε κέρδος 27.554 ευρώ.

Add event to calendar

Apple  •  Google  •  Office 365  •  Outlook Web  •  Outlook  •  Yahoo

Learn more about IBM Cloud Pak for Business Automation

One pager: Accelerate business growth with automation
Download and read this one page introduction to how a business automation platform can help you transform fragmented workflows and achieve up to 97% straight-through processing.
Download
The Total Economic Impact of IBM Cloud Pak for Business Automation
Read this paper by Forrester to help you evaluate the potential financial impact of IBM Cloud Pak for Business Automation for your organization.
Download
Improve business performance with AI-powered automation
Improve business performance with AI-augmented automation by identifying opportunities for improvement, applying automation to key areas for business impact, empowering business users to create applications quickly to address changing requirements, and augmenting your workforce with AI-powered automation.
Download
Solution brief: IBM Cloud Pak for Business Automation
Read the solution brief to see how IBM Cloud Pak for Business Automation helps clients accelerate growth and performance with end-to-end business automation.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Business Automation main page

Learn more about Agile integration and IBM Cloud Pak for Integration

Accelerating Modernization with Agile Integration • Video
Watch the video to see how integration has changed over recent years, how modern cloud-native architectures affect it, and how organizations are adapting their approaches to take advantage of contemporary approaches to APIs, messaging, and streaming.
Watch
Accelerating Modernization with Agile Integration • PDF
This IBM® Redbooks® publication explores the merits of what we refer to as agile integration; a container-based, decentralized, and microservice-aligned approach for integration solutions that meets the demands of agility, scalability, and resilience required by digital transformation.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Solution brief
Get the solution brief to quickly go through the major highlights, benefits, integration capabilities, and deployment options availbale to you.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Infographic
Check this quick graphic overview of the IBM Cloud Pak for Integration platform that applies the functionality of closed-loop AI automation to support multiple styles of integration.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Integration main page

Protect your data wherever it resides with the IBM Security Guardium data protection platform

This ebook offers insights and considerations, and outlines how the IBM Security Guardium data protection platform can help.