Skip to content

08.06.12 – Σχέδιο Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.»

(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39337/01ΝΤ/Β/97/217) ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012


Επί του 1ου θέματος: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του ομίλου της 15ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2011), της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Με εντολή του κ. Προέδρου, διαβάζονται από τον γραμματέα οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου που έχουν συνταχθεί κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως δημοσιεύθηκαν στον Τύπο και έχουν αναρτηθεί στο site της Εταιρίας, οι οποίες έχουν ως εξής:

[…………….………]

Διαβάζεται η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, η οποία προηγουμένως δακτυλογραφημένη σε ενιαίο κείμενο μαζί με τις Σημειώσεις (το Προσάρτημα), τον Ισολογισμό, την ανάλυση των Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον Πίνακα Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και την Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού ελεγκτή – Λογιστή κου Κ. Δεμέτη, είχε διανεμηθεί στους συμμετέχοντες στην συνέλευση μετόχους, όπως λεπτομερώς έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την συνεδρίασή του της 27-03-2012.

Εν συνεχεία με εντολή του κ. Προέδρου, διαβάζεται από τον γραμματέα η Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρίας επί του τακτικού ελέγχου της χρήσεως από 01/01/2011 έως 31/12/2011 η οποία έχει αυτούσια ως εξής:

[…………….………]

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας ενέκρινε ομόφωνα τις υποβληθείσες ετήσιες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) που έχουν συνταχθεί κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως δημοσιεύθηκαν στον Τύπο και έχουν αναρτηθεί στο site της Εταιρίας, χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση.

Επίσης ομόφωνα ενέκρινε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (της εταιρίας και του ομίλου) της δέκατης πέμπτης (15ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2011), χωρίς να επιφέρει καμμία τροποποίηση.

Επί του 2ου θέματος: Έγκριση σχετικά με τη διάθεση κερδών της 15ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2011).

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη μη διανομή μερίσματος.

Επί του 3ου θέματος: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 15ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2011) και των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επί του 4ου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα απάλλαξε τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο που διενήργησε στις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση από 1/1/2011 έως 31/12/2011.

Εκ των παριστάμενων μετόχων την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της δέκατης πέμπτης (15ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2011) και των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου ψήφισαν μέτοχοι κάτοχοι …………… μετοχών (ποσοστό ……,………%).

Επί του 4ου θέματος: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την 15ης εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2011) και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2012).

Η Γενική Συνέλευση, αφού ενημερώθηκε για τις αμοιβές που καταβλήθησαν το 2011 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπηρεσίες που παρείχαν στην εταιρία καθώς και για τις υπηρεσίες που θα παράσχουν κατά το 2012, αποφασίζει ομόφωνα τα παρακάτω:

[…………….………]

Σημειώνεται ότι οι αμοιβές που καταβλήθησαν συνολικά στα μέλη του ΔΣ για την χρήση 2011 ανέρχονται στο ποσό των ευρώ …………..€, ενώ οι αμοιβές που προεγκρίνονται για την χρήση 2012 θα ανέρχονται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των ευρώ ………………€.

Επί του 5ου θέματος: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή από το μητρώο ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, για τη χρήση 2012 και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού του Ν. 2238/94 καθώς και έγκριση της απόφασης του ΔΣ για την εκλογή ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για το φορολογικό πιστοποιητικό της χρήσης 2011.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εκλέγει από τον πίνακα των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων) της χρήσης από 01/01/2012 – 31/12/2012

Α) Τακτικό ελεγκτή τον κ. ……………………………………………. Α.Δ.Τ.: ……………… και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. ……………….

Β) Αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. ………………………… με Α.Δ.Τ.: ……………….. και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. ……………..

[…………….………]

Επί του 6ου θέματος: Έγκριση απόφασης ΔΣ για την ίδρυση θυγαρικής εταιρείας στην Ελλάδα.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις ενέργεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στην Ελλάδα.

[…………….………]

Επί του 7ου θέματος: Διάφορες ανακοινώσεις.

[…………….………]