Skip to content

25.06.10 – Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η Εταιρεία PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ γνωστοποιεί ότι την 24/06/2010 και ώρα 14:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας στα γραφεία της στον Άγιο Δημήτριο Αττικής (Λεωφ. Βουλιαγμένης 338) στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 8 μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.128.561 μετοχές σε σύνολο 3.908.990 μετοχών, ήτοι ποσοστό 80,035% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

 

Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

 

1. Ενέκρινε τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (της εταιρίας και του ομίλου) της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2009).

 

2. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (της εταιρίας και του ομίλου) της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2009).

 

3. Ενέκρινε την μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2009.

 

4. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2009) και των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

 

5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις καθώς και τις συμβάσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2009) και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2010).

 

6. Εξέλεξε ομόφωνα για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και του ομίλου για τη χρήση 2010 ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Δεμέτη Κωνσταντίνο του Βασιλείου (ΑΜ ΣΟΕΛ 10471) και ως αναπληρωματικό τον κ. Σκότη Νομικό του Νικολάου (ΑΜ ΣΟΕΛ 16869) και ενέκρινε την αμοιβής τους.

 

7. Ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 2 (σκοπός) του Καταστατικού της.

 

8. Ενέκρινε ομόφωνα τη συμμετοχή της Εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας “PETABYTE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”.

 

9. Στο θέμα 9 (Διάφορες ανακοινώσεις) η Εταιρία δεν έχει να προβεί σε κάποια ανακοίνωση.